Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
BG
Меню
Профил
Език

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА ЗА МАРКОВИ СПОРТНИ ДРЕХИ И МАРАТОНКИ JORDELSPORT.COM
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ НЕГО, СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ. ЖОРДЕЛ ЕООД СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗВЕСТИЕ, КАТО ПРОМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

WWW.JORDELSPORT.COM Е УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА МАРКОВИ СПОРТНИ СТОКИ В ТОВА ЧИСЛО ДРЕХИ, МАРАТОНКИ И АКСЕСОАРИ, ОТ ИМЕТО НА ЖОРДЕЛ ЕООД. ОСНОВНИТЕ АРТИКУЛИ НА МАГАЗИНА ЗА РАЗДЕЛЕНИ В ЧЕТИРИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ:
-МАРКОВИ ДАМСКИ СПОРТНИ СТОКИ СЪОТВЕТНО ПОДКАТЕГОРИИ- МАРКОВИ ДАМСКИ МАРАТОНКИ, МАРКОВИ ДАМСКИ АНЦУЗИ, МАРКОВИ ДАМСКИ БЛУЗИ И ФАНЕЛКИ, МАРКОВИ ДАМСКИ ЯКЕТА И ЕЛЕЦИ;
-МАРКОВИ МЪЖКИ СПОРТНИ СТОКИ- МАРКОВИ МЪЖКИ МАРАТОНКИ, МАРКОВИ МЪЖКИ АНЦУЗИ, МАРКОВИ МЪЖКИ БЛУЗИ И ФАНЕЛКИ, МАРКОВИ МЪЖКИ ЯКЕТА И ЕЛЕЦИ;
-МАРКОВИ ДЕТСКИ СПОРТНИ СТОКИ- МАРКОВИ ДЕТСКИ МАРАТОНКИ, МАРКОВИ ДЕТСКИ АНЦУЗИ, МАРКОВИ ДЕТСКИ БЛУЗИ И ФАНЕЛКИ, МАРКОВИ ДЕТСКИ ЯКЕТА И ЕЛЕЦИ;
-МАРКОВИ СПОРТНИ АКСЕСОАРИ
• ПУБЛИКУВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИМА СМИСЪЛ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА ЗА ПОКУПКА НА АРТИКУЛИ ONLINE ОТ ЖОРДЕЛ ЕООД..
• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM ИМА ПРАВО ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ ЦЕНАТА, КОЯТО Е БИЛА АКТУАЛНА ПО ВРЕМЕ НА ЗАЯВКАТА НА ЖЕЛАНАТА СТОКА. СЪОБЩЕНИЕТО ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ СТАВА С ПОСТАВЯНЕ НА НОВАТА ЦЕНА ПОД СТАРАТА, КАТО ПОСЛЕДНАТА Е ЗАДРАСКАНА.
• ПРИ ЛИПСА НА СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ ОТ ЗАЯВЕНАТА СТОКА ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM , В РАМКИТЕ НА ЕДИН РАБОТЕН ДЕН СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА, УВЕДОМЯВА КЛИЕНТА ЗА ИЗЧЕРПВАНЕТО Й ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ИЛИ НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН.
• ПРИ ПОСОЧЕНИ НЕВЕРЕН ИЛИ СГРЕШЕН АДРЕС, ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И/ИЛИ ТЕЛЕФОН ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM НЕ Е ОБВЪРЗАН ОТ КАКВОТО И ДА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
• ДОГОВОРЪТ С КЛИЕНТА СЕ СЧИТА ЗА СКЛЮЧЕН СЛЕД ПРИЕМАНЕ ОТ ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА ПОПЪЛНЕНО ПРАВИЛНО ОТ КЛИЕНТА ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА.
• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM СЕ ЗАДЪЛЖАВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КЛИЕНТА, ДА МУ ДОСТАВИ ЖЕЛАНАТА СТОКА ИЛИ ДА ИНФОРМИРА КЛИЕНТА ЗА ДР. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНОСНО ЗАЯВКАТА МУ. • ЖОРДЕЛ ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, АКО КЛИЕНТЪТ Е ПОСОЧИЛ НЕВЕРНИ И/ИЛИ НЕПЪЛНИ ДАННИ В НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА НА АДРЕС WWW.JORDELSPORT.COM.
• ЖОРДЕЛ ЕООД НЕ ГАРАНТИРА ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА САЙТА АРТИКУЛИ И ТЕЗИ, НАЛИЧНИ В МАГАЗИННАТА МРЕЖА.
• ЖОРДЕЛ ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОПУСНАТИ НЕТОЧНОСТИ В ПУБЛИКУВАНАТА НА САЙТА ИНФОРМАЦИЯ. ВЪЗМОЖНИ СА КОРЕКЦИИ НА ЦЕНИТЕ В МАГАЗИНИТЕ, КАКТО И ПРОМЯНА В ДИЗАЙНА НА ПРОДУКТИТЕ.
• ПУБЛИКУВАНАТА НА САЙТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРИ И СЪОТВЕТСТВИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ОРИЕНТИРОВЪЧНА. ЖОРДЕЛ ЕООД ДОПУСКА НАЛИЧИЕТО НА РАЗМИНАВАНИЯ МЕЖДУ ОБЯВЕНИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ, ЗА КОЕТО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.
• ВСИЧКИ ОБЯВЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ С ВКЛЮЧЕН ДДС.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ЖОРДЕЛ ЕООД СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
• ДА ПОТВЪРДИ НАЛИЧНОСТТА НА ПОРЪЧАНИТЕ АРТИКУЛИ ИЛИ ДА ОТКАЖЕ ПОРЪЧКАТА В СРОК ОТ 4 РАБОТНИ ДНИ;
• ДА ДОСТАВИ В СРОКА УКАЗАН В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА СТОКА; 
• ПРЕДИ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН ВСЕКИ АРТИКУЛ СЕ ПРОВЕРЯВА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ (АКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, БЕЗ ДА СЕ НАРУШАВА ЦЕЛОСТТА НА ОПАКОВКАТА); 
• ГАРАНТИРА, ЧЕ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ СА ФАБРИЧНО НОВИ (НЕУПОТРЕБЯВАНИ!) И ЗАПЕЧАТАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ПРОТИВНОТО ИЗРИЧНО Е УПОМЕНАТО ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СТОКАТА В САЙТА.
2. КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
• ДА ПОСОЧИ ТРИТЕ СИ ИМЕНА, ТОЧЕН И ВАЛИДЕН ТЕЛЕФОН, АДРЕС ЗА ДОСТАВКА И ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС;
• ДА ПЛАТИ ЦЕНАТА НА СТОКАТА СПОРЕД УСЛОВИЯТА ОПИСАНИ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ;
• ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ ПО ДОСТАВКАТА СПОРЕД УСЛОВИЯТА ОПИСАНИ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ • ДА ОСИГУРИ ДОСТЪП И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА.
ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА СТОКА СЕ ДОСТАВЯ НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В СРОКА, ОКАЗАН В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ. СТОКАТА СЕ ДОСТАВЯ ПОДХОДЯЩО ОПАКОВАНА, СЪОБРАЗНО ВИДА Й И ТРАНСПОРТА ЗА ДОСТАВКА.
ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, КЛИЕНТЪТ ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ ПОДПИСВАТ ПРИДРУЖАВАЩИТЕ Я ДОКУМЕНТИ. ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ СЕ СЧИТА ВСЕКИ, КОЙТО НЕ Е ТИТУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕТО, НО ПРИЕМА СТОКАТА НА ДОСТАВКА И Е НА ПОСОЧЕНИЯ ОТ КЛИЕНТА АДРЕС.
ПРИ ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ, ОТКАЗЪТ СЕ СЧИТА ЗА НЕОСНОВАТЕЛЕН И КЛИЕНТЪТ ДЪЛЖИ ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ КЛИЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ОБЕЗЩЕТИ ЖОРДЕЛ ЕООД ЗА ВСИЧКИ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗХОДИ ИЗВЪН РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА, НАСТЪПИЛИ В СЛЕДСТВИЕ НА ОТКАЗА.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ БЪДЕ НАМЕРЕН В СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ИЛИ НЕ БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА В ТОЗИ СРОК, ЖОРДЕЛ ЕООД СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ДОСТАВИ ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА СТОКА. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПОТВЪРДИ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОЛУЧИ СТОКАТА И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ДОСТАВКА, В КОЙТО НЕ Е БИЛ НАМЕРЕН НА АДРЕСА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ДОСТАВКАТА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СЪОТВЕТНО НОВ СРОК ЗА ДОСТАВКА ОТ МОМЕНТА НА ПОТВЪРЖДЕНИЕТО.
КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА ОТ НЕГО СТОКА, КОГАТО ТЯ МУ Е ДОСТАВЕНА ПРИ ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: • ДОСТАВЕНАТА СТОКА ЯВНО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА ОТ КЛИЕНТА И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ УСТАНОВИ ЧРЕЗ ОБИКНОВЕНИЯ Й ПРЕГЛЕД.
• ЦЕНАТА, КОЯТО КЛИЕНТЪТ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТИ, НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ДЪЛЖИМАТА ЦЕНА.
• ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЗАЯВЕНАТА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВЕНАТА СТОКА, КОЕТО НЕ Е БИЛО ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ УСТАНОВЕНО В МОМЕНТА НА ДОСТАВКАТА.
КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ЗАЯВИ ПОДМЯНА НА РАЗМЕР ИЛИ АРТИКУЛ, ФИГУРИРАЩ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА МУ ПОРЪЧКА. В ТОЗИ СЛУЧАЙ Е НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ ЖЕЛАНИЕТО СИ, ПИСМЕНО (ПО МЕЙЛ) ИЛИ УСТНО (ПО ТЕЛЕФОН), В СРОК НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ.

III. ЛИЧНИ ДАННИ

• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, СТАНАЛИ ИЗВЕСТНИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА. ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТПАДА, АКО КЛИЕНТЪТ Е ПРЕДОСТАВИЛ НЕВЕРНИ ДАННИ.
• ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЖОРДЕЛ ЕООД МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА.
• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM ИМА ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ НА КЛИЕНТА, ЗА ПРОМОЦИИ, ИЗПРАЩАНЕ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТОМБОЛИ, ЗАПИТВАНИЯ, ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ЦЕЛИ, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА ИЗРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ НА СЪЩИЯ, ИЗПРАТЕНО НА СЛЕДНИЯ E-MAIL АДРЕС: INFO@JORDELSPORT,COM. ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ, НЕ СА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ИЗБРОЕНИ И НЕ ПОРАЖДАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА “ ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM. ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ, ЩЕ БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ, ИНТЕРНЕТ ЕТИКАТА, ПРАВИЛАТА НА МОРАЛА И ДОБРИТЕ НРАВИ.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА НЕ РАЗКРИВА НИКАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КЛИЕНТА НА ТРЕТИ ЛИЦА – ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:
• Е ПОЛУЧИЛ ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА;
• ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗИСКАНА ОТ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА ОПРАВОМОЩЕНИ ДА ИЗИСКВАТ И СЪБИРАТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ;
• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.

V. ОТГОВОРНОСТ

• ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО ТОЗИ ДОГОВОР ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM НЕ Е ПРЕДВИДИЛ И НЕ Е БИЛ ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДВИДИ – ВКЛ., НО НЕ САМО, СЛУЧАИ НА НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ, ПРОБЛЕМИ В ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИНТЕРНЕТ И В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ WWW.JORDELSPORT.COM.

VI. АРБИТРАЖ

ВСИЧКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЕ РЕШАВАТ В ДУХ НА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ДОБРА ВОЛЯ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪГЛАСИЕ НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО, ВСИЧКИ НЕРАЗРЕШЕНИ СПОРОВЕ, ПОРОДЕНИ ОТ ДОГОВОРА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ИЛИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПОРОВЕ, ПОРОДЕНИ ИЛИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГОВОТО ТЪЛКУВАНЕ, НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ, КАКТО И СПОРОВЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНОТИ В ДОГОВОРА ИЛИ ПРИСПОСОБЯВАНЕТО МУ КЪМ НОВОВЪЗНИКНАЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖОРДЕЛ ЕООД СЪОБРАЗНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. ЖОРДЕЛ ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПОВРЕДА НА СТОКАТА, ВСЛЕДСТВИЕ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. МОЛЯ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА! 
ЖОРДЕЛ ЕООД ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА JORDELSPORT.COM ВСЕКИДНЕВНО СЕ СТРЕМИ ДА ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ОБЛУЖВАНЕ И ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧА Е КЛИЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ДОВОЛНИ И ОТНОВО ДА ПОЛЗВАТ МАГАЗИНА!

Нови продукти